in English
VERKSAMHET
FÖRETAGET
KUNDER
KONTAKT
Gramma är ett företag i Stockholm som producerar talböcker och andra ljudinspelningar för företag och myndigheter.

År 2001 bestämde sig Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) för att överge den gamla beprövade analoga produktionstekniken av talböcker till förmån för ett nytt digitalt produktionssätt. Gramma blev då en av fyra utvalda producenter att delta i detta arbete med ett helt nytt digitalt audiobaserat informationssystem, DAISY.

I våra studios togs några av de första DAISY-böckerna fram. Med hjälp av modern teknik kunde en helt ny sorts talbok produceras, en talbok som i princip var lika sökbar som den tryckta boken alltid varit för den seende. Istället för 15-20 kassetter fick man nu en enda cd-skiva att handskas med, vilken var läsbar i många olika miljöer.

I Grammas nybyggda studios (jfr, Studiobyggarna) kan en bok i miljöfysik eller en lagtext bli inläst på ett professionellt sätt, men också en skönlitterär text eller en tidning.

Tack vare vårt produktionsavtal med TPB, den statliga myndigheten för talboksframställning, har vi fortlöpande tillgång till en bred stab av medarbetare med hög kompetens och gedigen akademisk bakgrund.

Gramma gör även e-textböcker, korrekturläser och språkgranskar vanliga tryckta tidningar och böcker. Översättningar, scanning och OCR-konvertering är andra tjänster som vi kan erbjuda.

 

 
Login to GAPS
Login to Studio Booking
..............................................................................................................................................................................
 
Gramma Korrektur | Vanadisvägen 17, 113 46 Stockholm | E-post info@gramma.nu | Tfn 08-34 74 05 | Fax 08-30 21 72