in English
VERKSAMHET
FÖRETAGET
KUNDER
KONTAKT
Grammas verksamhet består av produktion av digitala talböcker, av korrektur av såväl tryckt text som ljudinspelningar och inscannat material, samt av språkgranskning av allt från tidningstext till avhandlingsprosa.

Talböcker/ljudböcker/DAISY
Gramma har sedan år 2001 producerat tusentals DAISY-titlar såväl på svenska som engelska inom ett brett fält av områden. Genom att vara med från början och tillämpa den nya DAISY-tekniken har vi skaffat oss en teknisk och praktisk kompetens som också är användbar för kommersiella hörböcker och andra tänkbara ljudproduktioner, exempelvis fulltextböcker där ljud, bild och text kan spelas upp tillsammans.

En bok inspelad i DAISY:

- kan innehålla upp till 50 timmars speltid på en cd-romskiva (motsvarar cirka två stora romaner)
- är lika enkel att söka i som en vanlig tryckt bok genom att man direkt kan hoppa till valfritt ställe
- är sökbar på sidnummer
- går att sätta bokmärken i
- går, om den läses i dator, att göra anteckningar och understrykningar i
- går att lyssna på i olika hastigheter.

Korrektur
Grammas korrekturverksamhet består av tre delar: korrektur av tryckt text, korrektur av ljudinspelningar samt korrektur av inscannat material (exempelvis e-textböcker, vilka kan producera syntetiskt tal eller punktskrift).

Tryckkorrektur utför vi huvudsakligen åt statliga myndigheter, men vi jobbar även med reklambyråer, tidningar m.m.

Korrektur av ljudinspelat material utför vi främst åt privata företag, som ofta själva är underleverantörer till stat och kommun. Till stor del består detta arbete i att undersöka hur akademiskt studiematerial överförs till talböcker. Till skillnad från tryckkorrektur måste korrekturläsaren här också ansvara för att textens faktainnehåll korrekt återgivits i talboksmediet.

Korrektur av OCR-konverterad text utförs i dator och tar hänsyn både till det språkliga uttrycket och till de särskilda tekniska krav som nya informationsbärare ställer.

Skanning/OCR
Både bilder och text kan överföras till digitalt format via scanning.
Vid inscanning av text kan denna också konverteras till ASCII-format. Detta görs av ett konverteringsprogram, ett s.k. OCR-program. Fördelen med detta är att texten i jämförelse med att lagras och visas som bild upptar betydligt mindre utrymme. Texten blir efter konverteringen också tillgänglig för ändringar och tillägg. Texten kan som konverterad hanteras i ett vanligt ordbehandlingsprogram.
Tyvärr uppstår vid konverteringen igenkänningsfel som måste rättas, t.ex. kan "Å" bli ett "A". I firman Fabula Ljud och Data AB, som är en till Gramma närstående firma, har vi utvecklat egen programvara för att systematiskt hantera text som har konverterats av ett OCR-program. Detta innebär att vi kan erhålla en mycket hög grad av korrekthet.
För såväl större som mindre textmängder kan vi alltså erbjuda scanning och konvertering av hög kvalitet.

Språkgranskning
I dagens alltmer visuellt präglade samhälle får det skrivna ordet en helt annan vikt än tidigare. När vem som helst kan göra en reklambroschyr eller producera en reklamfilm så får texten en ny oanad genomslagskraft, på både gott och ont. Gramma har valt att ta fasta på detta.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allt från tidningstext till avhandlingsprosa.

Genom vårt arbete med läromedel till läshandikappade studenter är vi vana att snabbt analysera och strukturera även stora material. Att arbeta med läsare med olika handikapp är ett bra sätt att lära sig undanröja de lässvårigheter som de flesta texter innehåller.

 

 
Login to GAPS
Login to Studio Booking
..............................................................................................................................................................................
 
Gramma Korrektur | Vanadisvägen 17, 113 46 Stockholm | E-post info@gramma.nu | Tfn 08-34 74 05 | Fax 08-30 21 72